Informations Générales/Messages clés

Algemene Informatie

La maladie à coronavirus 2019 (CoViD-19) est causé par un virus responsable d'une épidémie mondiale qui a commencé en décembre 2019 dans le centre de la Chine et en février 2020 en Belgique, selon les dernières informations. Le CoViD-19 est une maladie infectieuse causée par un virus corona (appelé ainsi en raison de sa forme de tête couronnée). C'est un nouveau virus et notre compréhension du virus et de la maladie évolue toujours. C’est une maladie très contagieuse, principalement transmise de personne à personne par voie aérienne, avec des symptômes similaires à ceux de la grippe. Ce virus est particulièrement dangereux pour les personnes dont la santé est plus faible.

Algemene Informatie

De coronavirusziekte 2019 (CoViD-19) wordt veroorzaakt door een virus dat verantwoordelijk is voor een wereldwijde epidemie die, volgens de meest recente informatie, in december 2019 in centraal China is begonnen en in februari 2020 in België. CoViD-19 is een infectieziekte veroorzaakt door een coronavirus (zo genoemd vanwege de gekroonde vorm). Het is een nieuw virus en ons begrip van het virus en de ziekte evolueert nog steeds. Het is een zeer besmettelijke ziekte, die zich van mens op mens verspreidt via kleine druppeltjes die bij hoesten en niezen vrijkomen. Symptomen zijn vergelijkbaar met die van de griep en variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen. Het virus is bijzonder gevaarlijk voor mensen met een zwakke gezondheid.

01 What is COVID-19_FR-EN
02 Origin of COVID-19_FR-EN
03 Symptoms of COVID-19_FR-EN
04 Severity of COVID-19_FR-EN
05 Who's at risk of COVID-19_FR-EN
06 Transmission of COVID-19_FR-EN
07 Hand hygiene_FR-EN
08 Cough and sneeze hygiene-19_FR-EN
09 Social distancing_FR-EN - update 5juin
10 Masks_FR-EN
11 Si vous avez des symptomes_FR-EN
12 Testing-FR-EN
13 Immunity-19_FR-EN
CoViD-19 et confinement - FR
Poster- COVID transmission et prévention
HP Talk Covid-19 - EN
HP Talk Covid-19 - FR
01 What is COVID-19_FR-AR
02 Origin of COVID-19_FR-AR
03 Symptoms of COVID-19_FR-AR
04 Severity of COVID-19_FR-AR
05 Who's at risk of COVID-19_FR-AR
06 Transmission of COVID-19_FR-AR
07 Hand hygiene_FR-AR
08 Cough and sneeze hygiene-19_FR-AR
09 Social distancing_FR-AR
10 Masks_FR-AR
11 Si vous avez des symptomes_FR-AR
12 Testing-FR-AR
13 Immunity-19_FR-AR
Formation PCI