Communautés Résidentielles

Woongemeenschappen

Hygiène et Protection des personnes

Hygiëne en persoonlijke bescherming

Soutien Psychologique

Psychologische
ondersteuning

Services auxilliaires

Ondersteunende diensten

Outils
Equipes Mobiles

Tools
Mobiele teams

Dépistage, cohorte & retour d'hospitalisation

Screening, cohorte en terugkeer uit het ziekenhuis

​​

Déconfinement

​​

Versoepelingen

Fin de vie & Décès en institution

Levenseinde en overlijden in een instelling

©2020 par COVID 19 - MSF OCB - Resources